Cuptor Eco

Sa gatim natural, economic si ecologic
Romtransilvan Logistic

Garantie

Perioada de garanție este de 2 ani de la data cumpărării produsului.
În cazul unei neconformități apărute în perioada de garanție, produsul va fi reparat sau înlocuit pe cheltuiala firmei Cuptor Eco SRL cu sediul în Oradea, str. Gen. Ghe. Magheru, nr. 6, bl. M6, et. 1, ap. 4, cod 410057 jud. Bihor, tel 0745 135 889 , www.cuptoreco.ro .
Garanția nu acoperă neconformitatea apărută ca urmare a utilizării necorespunzătoare, din care au rezultat deteriorări mecanice sau provocate de acțiunea lichidelor și a substanțelor chimice.
Drepturile cumpărătorului sunt în conformitate cu Legea nr. 449/2003, OG nr. 21/1992, OG nr. 174/2008 cu completările și modificările ulterioare.
Următoarele situații duc la scoaterea produselor din garanție:

  • Intervenții sau reparații executate de persoane neautorizate de către producător.
  • Nerespectarea de către cumpărător a condițiilor de manipulare, transport, păstrare și punere în funcțiune

    La solicitarea reparării în termenul de garanție, produsul va fi însoțit în mod obligatoriu de Certificatul de Garanție corect completat în original și factura fiscală/bonul fiscal de cumpărare în original.

Copyright Cuptor Eco SRL © All rights reserved. Webdesign & hosting by WebGraphics webdesign Oradea